Old school Swatch Watches

Tai Avatar 222 Auto Click , Avatar 222 Auto Click

RS Site : Tai Avatar 222 Auto Click , Avatar 222 Auto Click , Avatar Z222 Auto Farm , Tai Avatar Z222 AutoFarm , Tai Hack Avatar 222Avatar 222 Auto Click - Phien Ban Hot Nhat
img
Tai Avatar 222 : Tai Ve
Tai Avatar 222 Cho Android : Tai Ve
Tai Avatar 222 Auto Farm :Tai Ve
Tai Avatar 222x2 : Tai Ve
Full Mod + Full Auto + Full Hack
-Avatar Z220 AutoFarm :
Tai Ve
-Avatar 222 Mod Chỉnh Ánh Sáng
Tai Ve
-Avatar 222 Mod Chụp Ảnh Màn Hình
Tai Ve
-Avatar 222 Mod Auto Click
Tai Ve
-Avatar 222 Mod Ẩn Ứng Dụng
Tai Ve
-Avatar 222 Mod Phím
Tai Ve
-Hướng dẫn sử dụng Avatar 222 Auto Click :
Bản này hỗ trợ thêm hẹn giờ bấm cho mỗi phím.

nhập vào ô mã phím theo cấu trúc:Mã phím 1 : Thời gian 1 , Mã phím 2 : Thờigian 2 …

Thời gian ở đây là khoảng giữa 2 lần ấn phím tính bằng giây. Vd: muốn cứ sau 1 giây ấn phím 3, sau 10 giây ấn phím 5 ta điền: 51:3 , 53:10

Ðây chỉ là giới thiệu về cấu trúc nhập vào ô mã phím thôi. Còn thực tế thì cứ chọn lệnh “Mã phím”để nó tự nhận diệnDANH SÁCH Mà PHÍM:

Phím chọn giữa : -5

Phím gọi : -10

phím chọn trái : -6

phím chọn phải : -7

phím chuyển lên : -1

phím chuyển xuống : -2

phím chuyển trái : -3

phím chuyển phải : -4

phím số 1 : 49

phím số 2 : 50

phím số 3 : 51

phím số 4 : 52

phím số 5 : 53

phím số 6 : 54

phím số 7 : 55

phím số 8 : 56

phím số 9 : 57

phím số 0 : 48

phím sao (*) : 42

phím # : 35
Tags : Tai Avatar 222 Tai Avatar Z222 Auto Farm
Online:1 Daily:1 Total:564
Time: 17:59 Date:06/07/13
--------------Design By : Bình Đào
Tags: http://taigamebit.wap.sh/tai-game-online/avatar-222....